patronolsam.com

Şahıs Şirketi Kapatma

Kuruluşu oldukça ve kolay biçimde yapılan şahıs şirketi için kapatma işlemi de aynı biçimde olmaktadır. Şahıs şirketi kapatma işlemleri, diğer şirket türlerini kapatma işlemlerindeki gibi uzun uğraşlara ve aylar süren tasfiye sürecine gerek kalmamaktadır. İşlemler için mali müşavirinizle beraber bir kapanış dilekçesi hazırlamanız ve bağlı olduğunuz vergi dairesine giderek kapanış işleminin tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu işlemleri her ne kadar kendi başınıza da sürdürmeniz mümkün olsa da, teknik bazı detaylardan dolayı sorun yaşamamak için mali müşavirin profesyonel desteğine güvenerek sağlıklı biçimde şahıs şirketi kapatma çalışmasını tamamlayabilirsiniz. Şahıs şirketi açma, KOSGEB destekleri gibi konularda da online platform olarak danışmanlık hizmeti veren patronolsam.com uzmanlarından da destek talep edebilirsiniz.


Şahıs şirketi kapatma işleminde gerekli olacak olan, işyeri kapatma formuna İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ulaşılabilir. Bu form doldurularak hazırlanarak bağlı olunan vergi dairesine gidilmelidir. Şahı şirketi kapatma amacıyla vergi dairesine giderken; şirket bünyesinde olan sevk irsaliyesi, vergi levhası, gider pusulası gibi evraklar da yanınızda bulunması gerekebilir. Bu evraklar, vergi dairesi tasfiye memuru ile teslim alınacaktır. Tüm bu işlemler esnasında, daha önceden borç bulunuyorsa şirket kapatma işlemi yapılmadan borç ödemesinin mutlaka yapılması gerektiğini de unutmamalısınız. Ayrıca şirket stoklarında bulunan mallar ve demirbaşlar için de, 6 aylık tasfiye süresince fatura kesilmesi gerekecektir.


Şahıs şirketi tasfiye kararı ticaret sicilde onaylandıktan sonra da yapılması gerekenler vardır. İlk olarak şirket alacaklılarının olduğu varsayılarak, Ticaret Sicili Gazetesi’nde alacaklılara 7 gün ara ile 3 adet ilan yayınlatılması gerekecektir. Bu ilanlar sonrasında Ticaret Sicili Gazetesi ile tasfiye işlemi için defter onaylatılması yapılmalıdır. Bu aşamada, tasfiyeye girişte Kurumlar Vergisi de düzenlenmelidir. Bu beyanname, tescil tarihinden itibaren 4. ay sonrasında verilmelidir. Tasfiye veya kapanış işlemleri sonrasında Kurumlar Vergisi beyannamesi, Sicil Gazetesi’nde bulunan tarihin sonrasında 30 gün içinde teslimi yapılacaktır. Şahıs şirketi kapatma işlemleri sonunda da, defterlerin olası bir incelemeye karşı 5 yıl boyunca, ilgili SGK işlemlerine ait evrakların da 10 yıllık bir süreç içinde saklı tutulması zorunluluktur.

 

Şahıs Şirketi Kapatma Türleri

 

Tasfiye ifadesi, şahıs şirketi kapatma aşamalarını da ifade etmek için kullanılabilir. Şahıs şirketi kapatma sürecinde; alacakların dağıtılması, şirket aktiflerinin likiditeye dönüştürülmesi ve finansal değerinin tamamen kaybolması sağlanacaktır. Bu süreç içerisinde şirkete ait mali tablolarda bulunan ve mümkün olan her değer nakde çevrilmektedir. Bir anlamda çözülme olarak görülen bu süreç, diğer adıyla tasfiye süreci olup yasal düzende kapanışın ifadesi tasfiye işlemidir.


Tasfiyeli ve tasfiyesiz şirket kapatma yöntemleri, şahıs şirketi kapatmalarında da geçerlidir. Tasfiyeli şirket kapatma işlemlerinde; vergi dairesine ve ticaret sicil müdürlüklerine başvuru yapmak gerekecektir. Başvuru yapılan tarih, kapatma veya tasfiye sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Tasfiyesiz işlemlerle şahıs şirketi kapatma aşamasında, mahkeme başvurusu yapılması zorunluluktur. Tasfiyesiz şirket kapatma için mahkeme kararı gerekir. Bu süreç içinde mahkeme başvurusu ile sunulan haklı sebepler mahkeme tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Eğer şirket ticari faaliyetlerinin sürmesi için engel teşkil eden nedenler mahkeme tarafından haklı bulunursa, kapatma kararı onanacaktır. Bu engel kabul edilen durumlar arasında; şirket ortakları arasında yaşanan anlaşmazlık, şirket borçlarına ilişkin yeterli kapasitenin olmaması, faaliyetlerin devamı için gereken mali kaynakların bulunmaması gösterilebilir.


Eğer tasfiye süreci henüz tamamlanmamışsa, şirketlerin belirlenen süreler boyunca sorumluluklarını yerine getirme ve faaliyetlerine devam etme zorunluğu vardır. Şahıs şirketleri kapatma işlemleri kısa sürede gerçekleşiyor olsa da tüm sürecin tamamlanması 6 ay ile 1 yıl arası dönemlere denk gelebilmektedir.

 

Şahıs Şirketi Kapatma İşlemlerinde Dikkat edilmesi Gerekenler

Vergiler: Şahıs şirketi kapatılması işlemlerinde vergi ödenmeyeceğini düşünmek yanlıştır. Şirket faaliyetleri kapanma tarihinden itibaren son bulurken, bu tarihten sonra olan dönemlere ait vergilendirme olmaz. Şahıs şirketine ait olan ve şirketin aktif olduğu vergi dönemlerinde beyannameler hazır hale getirilecek ve gerekli olan ödemeler, borç olarak çıkarılacaktır.


KDV: Şahıs şirketi kapatılması aşamasında, şirketin aktif durumda olduğu son ay ile ilgili olarak takip eden ayda bir KDV beyannamesi oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır. Şahıs şirketi kapatılmış olsa bile, kapatma sonrasındaki 1 aylık KDV ve buna bağlı olarak Damga Vergisi karşınıza borç olarak çıkmaktadır.


Geçici Vergi: Geçici Vergi, faaliyet gösterdiğiniz son 3 aylık dönemi kapsayacaktır. Şahıs şirketi kapatma ile şirketinizin aktif durumda olduğu son ay hangi 3 aylık dönem içinde ise Geçici Vergi beyannamesi bu dönemde yapılacaktır. Eğer şahıs şirketi kapatma işlemi tarihinde, önceki 3 aylık döneme ait olan Geçici Vergi beyannamesi henüz yapılmadıysa 2 farklı Geçici Vergi beyannamesi düzenlenmesi gerekir.


Gelir Vergisi: Şahıs şirketleri için her yıl Mart ayında Gelir Vergisi beyannamesi oluşturulur. Şahıs şirketi kapatma işleminde, eğer kapama tarihi yıl içinde olursa bile 1 defa Gelir Vergisi ve buna bağlı olarak Damga Vergisi ödemesi borç olarak karşınıza çıkacaktır.


Sigorta Primleri: Şahı şirketi kapatma işlemi gerçekleştirilen aya ait olarak Bağ-Kur ödemesini şirket sahipleri için ve çalışanlar varsa da onlar için mali müşaviriniz tarafından beyan edilen SGK primleri ödemesi karşınıza borç olarak çıkacaktır.


E-Fatura: Şahıs şirketi kapatma işlemleri esnasında, e-fatura mükellefi olunması halinde e-faturanın da iptali gerekecektir. Bunun için yapılması gereken ise şirketi kapatmak isteyen mükellef abonelerinin bir dilekçeyi mail ile ulaştırmalarıdır. İptal amaçlı başvuru sonunda gelen maildeki dilekçe çıktı alınmalı, gerekli bilgiler doldurulmalı ve mailde belirtilen adrese kargo ile ulaştırılmalıdır.


Demirbaşlar: Şahıs şirketleri faaliyetlerini sürdürdükleri zamanlarda gider olarak kullanmakta olduğu araç ve gereçleri, bilgisayar ve ekipmanlarını ve birçok demirbaşı göstermektedir. Şahıs şirketi kapatma işleminde, bu demirbaşlar ile ilgili olarak mali müşavirden bilgi alarak fatura kesilmesi gerekebilir.

 

Şahıs Şirketi Kapatma

Şahıs Şirketi Kapatma Kuruluşu oldukça ve kolay biçimde yapılan şahıs şirketi için kapatma işlemi de aynı biçimde olmaktadır. Şahıs şirketi kapatma işlemleri, diğer şirket türlerini

Devamını Gör

Vergilendirme

Vergilendirme Her türlü şirket için, vergilendirme konusu oldukça önem taşımaktadır. Daha yüksek karlar elde ederek kurulan işletmelerin vergi konusunda ezilmeden ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için de

Devamını Gör

Gider Gösterme

Gider Gösterme Bireysel olarak yaşamı sürdürmek amacıyla bazı harcamalara girerek alış veriş yapmak durumundayız. Aynı şekilde şirketlerin de yaşamını sürdürmesi amacıyla, bazı giderleri oluyor. Hem

Devamını Gör

Bireysel Girişimcilik

Bireysel Girişimcilik Yaşamımızın kolaylaşması ve her alanda ortaya çıkan gelişmeler, yeni fikirlere bağlı olarak hayatımıza giriyor. Günümüzde de yeni iş fikirlerinin ne kadar çabuk doğabileceğine

Devamını Gör

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri Ülkemizde ticari hayatta avantajlarla yer almak isteyenlere devlet desteği KOSGEB tarafından veriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Küçük ve Orta Ölçekli

Devamını Gör

Şahıs Şirketi Kurma

Şahıs Şirketi Kurma Şahıs şirketi kurma ülkemizde ve dünya genelinde özellikle bireysel ya da “freelance” çalışanlar arttıkça merak edilen bir konu haline geldi. Ancak çok

Devamını Gör